top of page

Σινικά Τείχη στις Τράπεζες… είναι απροσπέλαστα; (μέρος 1 )

Σκοπός των εποπτικών αρχών όταν ανέγειραν αυτά τα «απροσπέλαστα» τείχη, ήταν η διακοπή της ροής της πληροφορίας μεταξύ της εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής.


Σινικό Τείχος. Φωτογραφία από Nigel Pipe από το Pixabay

Οι συγκρούσεις συμφερόντων στους μεγάλους τραπεζικούς ομίλους είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, το οποίο οι διοικήσεις των τραπεζών προσπαθούν να περιορίσουν.


Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων corporate και investment banking και η συνακόλουθη εκμετάλλευση αυτής της "εσωτερικής πληροφόρησης" (inside information) δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και αποτελεί ποινικά κολάσιμη πράξη.


Θα ακολουθήσει μια σειρά άρθρων στο www.quickanalysis.gr τα οποία θα φανερώσουν πως γίνεται η διαρροή των πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων και τι σημαίνει στην πράξη "εσωτερική πληροφόρηση" και σύγκρουση συμφερόντων.


Case study 1


Έστω ότι η εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία «Παπαδόπουλος Ενεργειακή Α.Ε. » επιθυμεί να εξαγοράσει την επίσης εισηγμένη ανταγωνιστική επιχείρηση «Χρηστίδης Ενεργειακή Α.Ε.». Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιτιθέμενης εταιρείας απευθύνεται στο τμήμα επιχειρηματικών δανείων της «Τράπεζα Α.Ε.», και πιο συγκεκριμένα στο στέλεχος κύριο Γκέκα, προκειμένου να αιτηθεί χρηματοδότηση για να πραγματοποιήσει την εξαγορά. Η χρηματοδότηση εγκρίνεται.Ο κος Γκέκας έχει έναν φίλο και παλιό συμφοιτητή τον κο Θεοφάνους, ο οποίος είναι επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ίδιας Τράπεζας. Σε συνάντηση που έχουν εκτός γραφείου ο κος Γκέκας ενημερώνει τον φίλο και συμφοιτητή του σχετικά με την σχεδιαζόμενη εξαγορά. Ο κος Θεοφάνους τις επόμενες μέρες προχωρά σε αγορές μετοχών της εξαγοραζόμενης επιχείρησης «Χρηστίδης Ενεργειακή Α.Ε.» μέσω των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται.


Τις επόμενες μέρες ανακοινώνεται η δημόσια προσφορά της «Παπαδόπουλος Ενεργειακή Α.Ε. » για την εξαγορά της «Χρηστίδης Ενεργειακή Α.Ε.» δίνοντας και ένα premium 30% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή της μετοχής. Οι μετοχές της εξαγοραζόμενης επιχείρησης εκτοξεύονται και τα Αμοιβαία Κεφάλαια της «Τράπεζα Α.Ε.» εμφανίζουν αυξημένες αποδόσεις σε σχέση με τις ανταγωνιστικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. (Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων).Μέσω της διοχέτευσης της εσωτερικής πληροφορίας, η «Τράπεζα Α.Ε.» ευνοήθηκε διπλά.

  • Το τμήμα corporate banking χορήγησε το επιχειρηματικό δάνειο στην «Παπαδόπουλος Ενεργειακή Α.Ε.» το οποίο θα αποφέρει υψηλά επαναλαμβανόμενα έσοδα από τόκους και

  • Το τμήμα investment banking της Τράπεζας εμφάνισε κεφαλαιακά κέρδη και όχι μόνο...οι υψηλές αποδόσεις των Α/Κ την βοήθησε στην προσέλκυση νέων πελατών.

Είναι κακό που ευνοήθηκαν και τα δύο τμήματα της Τράπεζας;


Για τα στελέχη και τους μετόχους της Τράπεζας σίγουρα δεν είναι κακό.


Αλλά είναι κακό για την λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των θεσμικών επενδυτών καθώς τέτοιες αποκλίνουσες συμπεριφορές δημιουργούν έλλειμμα αξιοπιστίας απέναντι στον σημαντικό αυτό θεσμό.


Τα Αμοιβαία Κεφάλαια της «Τράπεζα Α.Ε.», με την χρήση της εσωτερικής πληροφορίας , απέκτησαν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους, πολλοί εκ των οποίων δεν ανήκουν σε τραπεζικούς ομίλους.

Οι εμπορικές τράπεζες που προσφέρουν ταυτόχρονα και υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λόγω της φύσεως του αντικειμένου τους, έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερο όγκο "ευαίσθητων" πληροφοριών σε σχέση με τις επενδυτικές τράπεζες, τα hedge funds, τα private equities, τα pension funds και τους λοιπούς θεσμικούς επενδυτές που δεν βρίσκονται κάτω από τραπεζική ομπρέλα.


Ως εκ τούτου υπάρχει σημαντικός κίνδυνος όπως είδαμε παραπάνω οι ευαίσθητες αυτές πληροφορίες να διαρρεύσουν στα τμήματα investment banking ευνοώντας συνολικά τον τραπεζικό όμιλο στον οποίο ανήκουν.


Στο δεύτερο μέρος που θα συνοδευτεί με νέο άρθρο θα αναλύσουμε άλλη μια περίπτωση που μπορεί να καταστήσει τα Σινικά Τείχη όχι και τόσο συμπαγή.


ΥΓ: Τα ονόματα που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι τυχαία και χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς εμπέδωσης του παραδείγματος.


Comments


NKDI0290_edited.jpg

Λίγα λόγια για μένα...

Let the posts
come to you.

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
bottom of page