top of page

Σινικά Τείχη στις Τράπεζες… είναι απροσπέλαστα; (μέρος 2 )

Τι γίνεται όταν το εμπορικό τμήμα της Τράπεζας γνωρίζει ότι ο πελάτης της δυσκολεύεται να αποπληρώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις; Θα ενημερώσει τα στελέχη του επενδυτικού της τμήματος;


Συνεχίζοντας την διερεύνηση της λειτουργίας ή μη του Σινικού τείχους μεταξύ του εμπορικού τμήματος των Τραπεζών και του τμήματος επενδυτικής Τραπεζικής (Το πρώτο μέρος είναι εδώ ) θα παραθέσουμε ένα νέο case study.


Case Study 2

Έστω ότι η εισηγμένη κατασκευαστική επιχείρηση "ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ" έχει λάβει μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό δάνειο από την "ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.". Επίσης μέσω της εν λόγω Τράπεζας πραγματοποιεί τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών της (εμβάσματα, επιταγές, καταθέσεις, επενδυτικές υπηρεσίες κλπ).

Στις 31 Δεκεμβρίου χρεώνονται οι τόκοι Β' εξαμήνου του 2021 και η κατασκευαστική επιχείρηση πρέπει να τους πληρώσει. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2022 (60 μέρες μετά) η Τράπεζα παρατηρεί ότι ακόμα δεν έχουν πληρωθεί οι τόκοι οι οποίοι έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμοι. Ο διευθυντής εταιρικής τραπεζικής επικοινωνεί με τον CEO της επιχείρησης ο οποίος τον ενημερώνει ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας.


Παράλληλα με το δάνειο που κινδυνεύει να "κοκκινήσει", το τμήμα investment banking της Τράπεζας έχει επενδύσει κεφάλαια τόσο δικά της όσο και πελατών της, μέσω funds και Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε μετοχές της εταιρείας.

Ο διευθυντής εταιρικής τραπεζικής τηλεφωνεί από το προσωπικό του κινητό στον διευθυντή επενδυτικής τραπεζικής και κανονίζουν ραντεβού στο κυλικείο των headquarters της Τράπεζας προκειμένου να μιλήσουν ανεπίσημα χωρίς e-mails, sms και εταιρικά τηλέφωνα που είναι εύκολα ανιχνεύσιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.


Μεταξύ του καφέ και του τσαγιού (!!!) ο διευθυντής εταιρικής τραπεζικής ενημερώνει τον investment banker για τα οικονομικά προβλήματα της κατασκευαστικής εταιρείας.


Ο διευθυντής επενδυτικής τραπεζικής μετά το meeting, αποφασίζει να βγάλει διθυραμβική έκθεση για την μετοχή της "ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." ανεβάζοντας την τιμή στόχο κατά 20% σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη, ενώ παράλληλα δίνει εντολή στους χρηματιστές και τους fund managers του ομίλου να πουλήσουν (ή αλλιώς να ξεφορτωθούν) τις μετοχές που ήδη κατέχουν.


Όταν η αγορά μαθαίνει για τα οικονομικά προβλήματα της επιχείρησης οι μέτοχοι της "ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." θα υποστούν τεράστιες ζημιές από την πτώση της μετοχής, αλλά το τμήμα investment banking της "ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." αποφεύγει τις απώλειες λόγω της εσωτερικής πληροφόρησης που της παρείχε το τμήμα εταιρικών πιστοδοτήσεων.

Η περίπτωση αυτής της ενδοομιλικής ροής των εμπιστευτικών πληροφοριών ήταν πολύ συνηθισμένη, ειδικά πριν από την χρηματοοικονομική κρίση του 2007-2009. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους τρέχοντες καιρούς δεν συμβαίνει...


... και συμβαίνει διότι οι μετέχοντες της χρηματιστηριακής αγοράς γνωρίζουν ότι πολύ δύσκολα ανιχνεύονται τέτοιες περιπτώσεις καθώς οι Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς, ακόμα και σε ανεπτυγμένες αγορές όπως των Η.Π.Α., έχουν ελλείψεις πόρων και εξειδικευμένου προσωπικού. Επίσης τέτοιου τύπου έρευνες είναι πολύ χρονοβόρες.


Από την άλλη μεριά οι τραπεζικοί όμιλοι είναι επιφυλακτικοί σε τέτοιου τύπου διαρρήξεις των «Σινικών Τειχών» διότι το ύψος των ποινών που επιβάλλονται στις Τράπεζες είναι πολύ υψηλό και συνήθως υπολογίζεται ως ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων.


* Τα ονόματα που παρουσιάζονται είναι τυχαία και εξυπηρετούν τους σκοπούς του case study.

Comments


NKDI0290_edited.jpg

Λίγα λόγια για μένα...

Let the posts
come to you.

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
bottom of page