top of page

Αγόρασα Μυτιληναίο στα 3,5€...τον έδωσα στα 4€...και σήμερα τον αγόρασα στα 35€

Οκτώ χρόνια μετά την αγορά που πραγματοποίησα στα 3,5€ αποφάσισα να επενδύσω ξανά στον Μυτιληναίο καθώς οι προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου είναι πολύ θετικές.

metlen logo

Τον τελευταίο καιρό ήθελα να προσθέσω μια μετοχή από τον κλάδο ενέργειας στο χαρτοφυλάκιο μου, καθώς είναι ένας τομέας με εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης λόγω κλιματικής αλλαγής αλλά και λόγω της υψηλής ζήτησης για ενέργεια από επιχειρήσεις και νοικοκυριά.


Μετά από σχολαστική μελέτη τόσο συνολικά του κλάδου όσο και μεμονωμένων εταιρειών κατέληξα στην απόφαση για αγορά μετοχών του ομίλου Μυτιληναίου.


Είναι ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος με έντονη διεθνή παρουσία σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον διαθέτει ένα από τα καλύτερα εργοστάσια αλουμινίου στον κόσμο το οποίο τροφοδοτείται από ενέργεια που παράγεται από θυγατρικές του ομίλου, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές οικονομίες κλίμακος.


Στα πλαίσια διαφοροποίησης των πηγών εσόδων του ομίλου, η εταιρεία μέσω της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ συμμετέχει σε σχήματα για διεκδίκηση μεγάλων έργων υποδομής στην χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό.


Τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου την τελευταία πενταετία παρουσιάζουν εκρηκτική ανάπτυξη, κάτι το οποίο μπορείτε να δείτε στον κάτωθι πίνακα.

Το μέρισμα του 2023 είναι σχεδόν πενταπλάσιο από το αντίστοιχο του 2020 γεγονός που δείχνει τους υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης της εταιρείας
Το μέρισμα του 2023 είναι σχεδόν πενταπλάσιο από το αντίστοιχο του 2020 γεγονός που δείχνει τους υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης της εταιρείας

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται στα 5,06 δις ευρώ, ενώ ο λόγος P/E (τιμή / κέρδη ανά μετοχή) είναι στο 7,88 τιμή ιδιαιτέρως ελκυστική.


Οι προοπτικές ανάπτυξης


Τα τελευταία 10 χρόνια οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο εφαρμόζουν πολιτικές με στόχο την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.


Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες αποτελούν την αιχμή του δόρατος αυτής της προσπάθειας, καθώς ολοένα και περισσότερα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα αντικαθιστούν πηγές ενέργειας που έχουν ως καύσιμη ύλη το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.


To 23% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται πλέον από ΑΠΕ.


Ο όμιλος Μυτιληναίου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο των ΑΠΕ με συνεχείς επενδύσεις, που αναμένεται σε λίγα χρόνια να οδηγήσουν σε δυναμικό ΑΠΕ τα 12GW, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διψήφιου αριθμού TW.


Για να μπορέσουμε να μετατρέψουμε τα TW σε έσοδα στα αποτελέσματα χρήσεως, αρκεί να σκεφτούμε ότι ένα TW παραγωγής αντιστοιχεί σε 1 δις kwh. Πολλαπλασιάστε τις kwh με τις τιμές που ισχύουν στην χονδρική αγορά ενέργειας και θα έχετε μια τάξη μεγέθους σχετικά με τα μελλοντικά έσοδα και κέρδη του ομίλου.


Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε πάνω από 50 χώρες στον κόσμο, κατασκευάζοντας έργα ΑΠΕ για τρίτους ή κατασκευάζοντας ιδιόκτητα έργα των οποίων η παραγόμενη ενέργεια πωλείται στις τοπικές επιχειρήσεις εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.


Μέσα στο 2023 πραγματοποίησε εξαγορές σε ανεπτυγμένες αγορές όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία ενώ την ίδια χρονιά υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με εταιρεία στην Νότια Κορέα.


Υπάρχουν κίνδυνοι;


Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι είναι οι κάτωθι.


  • Επιτόκια: Η επιχείρηση λόγω του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης έχει αυξήσει σημαντικά τον τραπεζικό δανεισμό της, με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένη σε υψηλά έξοδα για τόκους σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αναταραχή στις αγορές χρήματος.

  • Διαδοχή: Το ζήτημα της διαδοχής του προέδρου και θεμέλιου λίθου της εταιρείας, κου Ευάγγελου Μυτιληναίου, αποτελεί ένα πρόβλημα καθώς ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα αναλάβει μελλοντικά τα ηνία του πολυεθνικού πλέον ομίλου.

  • Τιμές πώλησης ενέργειας: Λόγω των συνεχών επενδύσεων σε ΑΠΕ υπάρχει ο κίνδυνος υπερπροσφοράς ενέργειας, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της τιμής πώλησης της kwh. Επίσης πολλές επιχειρήσεις και νοικοκυριά εγκαθιστούν δικά τους συστήματα φ/β πάρκων με αποτέλεσμα να ανεξαρτητοποιούνται ενεργειακά.


Το χαρτοφυλάκιο μου


Μετά την νέα αγορά που πραγματοποίησα, το χαρτοφυλάκιο μου πλέον απαρτίζεται από τέσσερις μετοχές. Το αρχικό κεφάλαιο που επένδυσα ανέρχεται στα 7.247€ και η τρέχουσα αποτίμηση του portfolio ανέρχεται στα 7.835€ (+ 8,11%).

Ο ΤΙΤΑΝ είναι η μετοχή με την καλύτερη απόδοση στο προσωπικό μου χαρτοφυλάκιο.
Ο ΤΙΤΑΝ είναι η μετοχή με την καλύτερη απόδοση στο προσωπικό μου χαρτοφυλάκιο.

Είμαι κάτοχος μετοχών του ομίλου Metlen. Τα ανωτέρω, δεν αποτελούν προτροπή ή σύσταση για αγορά, πώληση ή οποιαδήποτε πράξη ή συμμετοχή σε πράξεις επί μετοχών, ομολόγων και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Comments


NKDI0290_edited.jpg

Λίγα λόγια για μένα...

Let the posts
come to you.

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
bottom of page