top of page

Revolut: Μπορεί μία ψηφιακή Τράπεζα που δεν χορηγεί δάνεια να είναι βιώσιμη και αποδοτική;

Τον τελευταίο καιρό ολοένα και περισσότεροι φίλοι μου, μου μιλάνε με ενθουσιασμό για την νέα τράπεζα στην οποία ανοίξανε λογαριασμό και στην οποία πολλές υπηρεσίες τους παρέχονται δωρεάν ή με σχεδόν μηδενική προμήθεια όπως οι αγορές ξένων μετοχών, οι δωρεάν αναλήψεις από ΑΤΜ , οι δωρεάν μεταφορές χρημάτων σε άλλες Τράπεζες καθώς και οι ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες για αγορές σε ξένο νόμισμα.


Ακούγοντας όλα αυτά και έχοντας υπόψη μου το γεγονός ότι είναι μία τράπεζα η οποία μέχρι τα τέλη του 2020 δεν χορηγούσε δάνεια, αναρωτήθηκα: πως βγάζει αυτή η Τράπεζα χρήματα και από που;


Η Revolut παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη στην προσέλκυση νέων πελατών και στην χώρα μας έχει ήδη σχεδόν 300.000 πελάτες.


Η εταιρεία έχει την έδρα της στην Μεγάλη Βρετανία και ιδρύθηκε το 2015 από τον Ρώσο πρώην τραπεζίτη (Credit Suisse και Goldman Sachs) Nikolay Storonsky και τον Ουκρανό Vlad Yatsenko.


Πρόσφατα έλαβε άδεια τραπεζικού ιδρύματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω αίτησης που έκανε στην Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας στην οποία είναι και η έδρα της Τράπεζας.


Στην κάτωθι εικόνα παρατηρείτε ότι πλέον η εν λόγω Τράπεζα ανήκει στα εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα της Τράπεζας της Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία των ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωστοποίησαν την πρόθεση για την παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση.Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (https://www.bankofgreece.gr/kiries-leitourgies/epopteia/epopteyomena-idrymata)

Η Revolut ξεκίνησε ως μια startup επιχείρηση στον αναπτυσσόμενο κλάδο των fintech (χρηματοοικονομικές εταιρείες που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής).


Το βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα είναι οι πολύ χαμηλές έως μηδενικές προμήθειες με τις οποίες προσφέρει τις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως αυτές τις οποίες αναφέραμε στην πρώτη παράγραφο.


Όλες οι ανωτέρω προμήθειες όμως δεν επαρκούν προκειμένου να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της εταιρείας, με αποτέλεσμα να προσφεύγει τακτικά σε αυξήσεις κεφαλαίων, οι οποίες είναι επιτυχημένες καθώς οι επενδυτές εμπιστεύονται το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας και τις μελλοντικές προοπτικές της.


Λόγω των χαμηλών εσόδων από προμήθειες και προκειμένου να διευρύνει τις πηγές των εσόδων της, έκανε αίτηση και απέκτησε τραπεζική άδεια μέσω της οποίας μπορεί να προσφέρει λογαριασμούς καταθέσεων που μπορούν να ενταχθούν στην εγγύηση καταθέσεων των κεντρικών τραπεζών, ενώ βάσει της άδειας αυτής θα μπορεί να χορηγεί καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.


Οι ιδρυτές της Revolut αντιλήφθηκαν με καθυστέρηση μιας πενταετίας και αφού συσσώρευσαν ζημιές, ότι μία ψηφιακή τράπεζα δεν μπορεί να είναι βιώσιμη εάν δεν κάνει την πρωταρχική δουλειά μια τράπεζας… δηλαδή την παροχή δανείων.


Παγκοσμίως οι προμήθειες ανέρχονται συνήθως στο 20%-25% των συνολικών εσόδων μιας Τράπεζας ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν τα έσοδα από τόκους δανείων. Επίσης μια βασική ειδοποιός διαφορά είναι ότι τα έσοδα από προμήθειες είναι μη επαναλαμβανόμενα ενώ τα έσοδα από τόκους είναι επαναλαμβανόμενα.


Η εταιρεία το 2018 εμφάνισε ζημιές 32,9 εκατ. αγγλικές λίρες (£) , το 2019 οι ζημιές αυξήθηκαν στα 106,5 εκατ. £ και το 2020 ξεπέρασαν τα 200 εκατ. £.


Εκ πρώτης όψεως μας φαίνεται παράξενο το γεγονός, πως ενώ μια Τράπεζα δεν έχει τραπεζικά υποκαταστήματα, εμφανίζει υψηλά λειτουργικά έξοδα τα οποία οδηγούν σε ζημιές.


Οι δαπάνες αυτές είναι ανελαστικές λόγω της φύσεως των τραπεζικών εργασιών, οι οποίες για να υποστηριχθούν σωστά χρειάζονται μεγάλες εξειδικευμένες ομάδες. Υπάρχει ένας μεγάλος όγκος τραπεζικών εργασιών οι οποίες δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν όπως για παράδειγμα συμβαίνει σε ένα αυτοματοποιημένο εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων. Αυτή η πραγματικότητα αποτυπώνεται και στον αριθμό των απασχολούμενων εργαζόμενων στην Revolutοι οποίοι ανέρχονται σχεδόν στα 2.200 άτομα. Επίσης η απουσία φυσικής παρουσίας μέσω τραπεζικών καταστημάτων, αναγκάζει την επιχείρηση να δαπανά μεγάλα ποσά σε διαφημιστικές καμπάνιες προκειμένου να γίνει γνωστή στο καταναλωτικό κοινό.


Τα μεγαλύτερα έσοδα των Τραπεζών παγκοσμίως προέρχονται από τα δάνεια προς επιχειρήσεις. Η Revolut θα αναγκαστεί να στραφεί προς την κατεύθυνση αυτή από την στιγμή που θα δέχεται καταθέσεις καθώς η διατήρηση λιμναζόντων κεφαλαίων και η μη μετατροπή τους σε χορηγήσεις έχει κόστος που στις μέρες μας αποτιμάται σε 0,50% ετησίως (επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας). Αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε περεταίρω αύξηση του προσωπικού της αλλά και στην δημιουργία επιχειρηματικών κέντρων με φυσική παρουσία.


Το όραμα για μία Τράπεζα χωρίς Καταστήματα μπορεί να το επιτύχει αλλά σε οικονομικό επίπεδο δεν θα έχει σημαντικό όφελος καθώς θα πρέπει να διατηρεί μεγάλες κεντρικές υπηρεσίες οι οποίες θα υποστηρίζουν τις βασικές της εργασίες. Επιπρόσθετα θα έχει και ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τις παραδοσιακές τράπεζες καθώς αυτές μέσω των υποκαταστημάτων τους θα μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες τους και ιδιαιτέρως στους επιχειρηματικούς άμεσα και όχι απρόσωπα και αυτό παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο «χτίσιμο» μακροπρόθεσμων σχέσεων.


Κλείνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι εταιρείες, σαν την ψηφιακή Τράπεζα Revolut, βοηθούν με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών να μετασχηματιστούν και οι παραδοσιακές Τράπεζες σε πιο ευέλικτες και αποδοτικές επιχειρήσεις. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη συνεισφορά τους στον κλάδο και κατ’ επέκταση στην κοινωνία.

NKDI0290_edited.jpg

Λίγα λόγια για μένα...

Let the posts
come to you.

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
bottom of page