top of page

Θα επηρεάσει το Chatgpt τους οικονομολόγους;

Η έλευση του Chatgpt άνοιξε την συζήτηση σχετικά με τα επαγγέλματα που θα επηρεάσει και αυτά που θα οδηγήσει σε εξαφάνιση.

Όσον αφορά τους οικονομολόγους θα ξεκινήσω το άρθρο με το γεγονός ότι... οι οικονομολόγοι είμαστε αναντικατάστατοι!!!


Όταν βγήκε στον "αέρα" του Διαδικτύου το Chatgpt, πήρα τηλέφωνο μια πολύ καλή μου φίλη, προγραμματίστρια στο επάγγελμα και της είπα περιπαιχτικά και τρολάροντας την σχετικά με το μέλλον του επαγγέλματoς τους.


"....Πήγατε γατάκια προγραμματιστές να μπείτε στον ναό μας που είναι το Χρηματιστήριο. Προσπαθήσατε να μας αντικαταστήσετε με το algorithmic trading...αλλά με τους κώδικες σας να κρασάρουν μέσα σε 4 - 6 μήνες υποχωρήσατε ατάκτως!!! Τώρα να σας δω τι θα κάνετε που το Chatgpt μπαίνει στα δικά σας χωράφια....".


Φυσικά κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί, καθώς ήδη οι προγραμματιστές το χρησιμοποιούν πολύ εντατικά για να γράφουν πιο γρήγορα τον κώδικα των projects που έχουν αναλάβει.


Όσον αφορά τα επαγγέλματα που ασκούν οι οικονομολόγοι αυτά δεν θα αντικατασταθούν αλλά αντιθέτως με εργαλεία όπως το Chatgpt θα γίνουν πιο παραγωγικά και αποδοτικά.


Ας δούμε τα κύρια επαγγέλματα των οικονομολόγων και πως αυτά επηρεάζονται από την έλευση της νέας τεχνολογίας.


Λογιστές

Μεγάλο μέρος των οικονομολόγων απασχολούνται ως λογιστές είτε ως επιχειρηματίες με δικά τους λογιστικά γραφεία είτε ως υπάλληλοι σε λογιστήρια επιχειρήσεων και λογιστικά γραφεία.


Το Chatgpt δεν μπορεί να επηρεάσει άμεσα την δουλειά τους αλλά έμμεσα μόνο ως προς το σκέλος της ενημέρωσης.


Για παράδειγμα στην Ελλάδα πολλοί συμπολίτες μας, για οποιαδήποτε απορία τους δημιουργείται πάνω σε απλά φορολογικά θέματα, είτε σχετικά με θέματα που βλέπουν στην τηλεόραση, παίρνουν αμέσως τηλέφωνο τον λογιστή τους για να ρωτήσουν.


Τώρα με το Chatgpt θα μπορούν για απλά θέματα να ρωτούν γραπτώς τον AI σύμβουλο (!!!) και να λύνονται οι απορίες τους!!! Βέβαια η αξιοπιστία της απάντησης ελέγχεται καθώς δεν γνωρίζουμε ακόμα τις πηγές ενημέρωσης του Chatgpt.


Άρα οι λογιστές θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν!

Credit, stock και risk analyst

Ένας credit analyst εργάζεται συνήθως σε Τράπεζες ή μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τμήμα credit και η κύρια δραστηριότητα του είναι η ανάλυση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας επιχείρησης χρησιμοποιώντας ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.


Στα ποσοτικά κριτήρια έχει ήδη υπάρξει σημαντικός βαθμός τυποποίησης με το Microsoft Excel και με την γλώσσα προγραμματισμού VBA που μπορεί να το συνοδέψει. Δηλαδή όταν πλέον καταχωρούμε στοιχεία ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και ταμειακών ροών σε μια φόρμα οικονομικών στοιχείων, μπορούμε να έχουμε αυτόματα υπολογισμένους τους απαραίτητους αριθμοδείκτες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να γράψουμε την ανάλυση στην οποία πρέπει να συμπεριλάβουμε και τα ποιότικα στοιχεία της υπό εξέταση επιχείρησης, μια δουλειά την οποία δεν μπορεί να κάνει το Chatgpt.


Επίσης ένας αναλυτής μετοχών (stock analyst) χρειάζεται ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια για να πραγματοποιήσει μια έκθεση σχετικά με την δίκαιη τιμή μιας μετοχής, τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, την πιστοληπτική της ικανότητα και το ρίσκο που εμπεριέχει.

Και στην δουλειά των stock analysts η θεμελιώδης και η τεχνική ανάλυση των μετοχών έχει τυποποιηθεί σημαντικά και το Chatgpt δεν έχει να προσφέρει κάποια προστιθέμενη αξία ή κάποια αυτοματοποίηση που μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα.


Τέλος στο τομέα του risk analysis στο μόνο που θα μπορούσε να βοηθήσει το Chatgpt είναι στην εύρεση σημαντικών στατιστικών στοιχείων για την δημιουργία ενός risk μοντέλου, για τα οποία θα έπρεπε σε διαφορετική περίπτωση να ψάξουμε για ώρες στο site της Eurostat, των Υπουργείων ή σε συνδρομητικές βάσεις δεδομένων όπως το Statista. Αλλά και πάλι θα πρέπει να γνωρίζουμε την πηγή προέλευσης των δεδομένων κάτι το οποίο προς το παρόν δεν υποστηρίζεται από την εφαρμογή.

Επιπροσθέτως υπάρχουν έτοιμα και εξελιγμένα οικονομετρικά και στατιστικά πακέτα τα οποία κάνουν πιο εύκολη την δουλειά των αναλυτών ρίσκου.


Άρα ούτε στον κλάδο των αναλυτών υπάρχει κίνδυνος απώλειας θέσεων εργασίας από το Chatgpt


Στελέχη επιχειρήσεων (λήψη αποφάσεων)Σημαντικό μέρος των αποφοίτων των σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών, στελεχώνουν σημαντικές managerial θέσεις σε επιχειρήσεις, από προϊστάμενοι τμημάτων έως Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι.


Στο παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες ποσοτικοποίησης μέρους της διαδικασίας λήψης αποφάσεων αλλά αυτό έχει γίνει σε πολύ μικρό βαθμό. Οι αποφάσεις λαβάνονται με κριτήρια αντικειμενικά όταν έχουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα που έχει μόνο ποσοτικά δεδομένα αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται βάσει εμπειρίας και ενστίκτου. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση παίζει σημαντιό ρόλο στην δημιουργία του πλαισίου σκέψης του στελέχους.

Το Chatgpt όμως δεν μπορεί να βοηθήσει στην διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς αυτές εμπεριέχουν μέσα τους μεγάλο μέρος υποκειμενισμού.


Μέσα λοιπόν από τα ανωτέρω αντιλαμβανόμαστε ότι τα επαγγέλματα των οικονομολόγων δεν μπορούν να επηρεαστούν από την επαναστατική αυτή λειτουργία στα πλαίσια του Artificial Intelligence.


Θα μπορούσαμε όμως να σκεφτούμε τρόπους να εκμεταλλευτούμε αυτήν την τεχνολογία για να βελτιώσουμε λειτουργίες όπως η εξαγωγή και η παρουσίαση δεδομένων.

Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να πάρουμε ιδέες για δημιουργία κώδικα μηχανικής μάθησης σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού για πρόβλεψη οικονομικών μεγεθών.

Ή θα μπορούσαμε να δώσουμε εντολή στο Chatgpt να μας γράψει κώδικα σε γλώσσα VBA για να δημιουργήσουμε κουμπιά αυτοματοποίησης στο Excel.

Ή θα μπορούσαμε να γράψουμε κώδικα για δημιουργία εντυπωσιακών γραφημάτων.


Η εφαρμογή Chatgpt είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο και σταδιακά καθώς εξελίσσεται θα μπορέσουμε να δούμε τις δυνατότητες και τα εργαλεία που μπορεί να προσφέρει στους οικονομολόγους.
Comments


NKDI0290_edited.jpg

Λίγα λόγια για μένα...

Let the posts
come to you.

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
bottom of page